باشگاه کوهنوردی تهران

کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما

کارگاه آموزشی نقشه خوانی و کار با قطب نما

دوره آموزشي نقشه خواني و كار با قطب نما به منظور پاسخگويي به يكي از ضروري ترين نيازهاي كوهنوردان و طبيعت گردان در تعامل با طبيعت و محيط كوهستان و همچنين ارتقاء توان ايشان در هدايت و سرپرستي گروه، طراحي و به اجرا در مي آيد، اين دوره كاربردي به شكل تأثيرگذار به كوهنوردان و طبيعت گردان امكان درك موقعيت و طراحي برنامه(زمان- مكان) را مي دهد. لازم به ذكر است اين دوره آموزشي پيش نياز دوره آموزشي كار با GPS مي باشد. این دوره با اعطای مدرک رسمی و معتبر صادره از فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود.
مدارک لازم:
  • تصویر کارت ملی
  • کارت بیمه ورزشی سال 94
سرفصل مباحث آموزشی:
  • آشنایی با نقشه و نقشه های توپوگرافی (مشخصات و نحوه خواندن)
  • آشنایی با قطب نما(اجزا، نحوه بکارگیری، کالیبره کردن)
  • آموزش روش های گراگیری و گرابستن به قطب نما
  • آموزش شیوه های جهت یابی(تشخیص جهت، حفظ جهت)
  • آموزش روش های تشخیص و تعیین موقعیت
  • آموزش روش های تخمین مسافت پیموده شده و تخمین فاصله
  • آموزش طراحی و تهیه کروکی مسیرهای کوهنوردی
  • آموزش طراحی مسیرهای کوهنوردی با استفاده از نقشه های توپوگرافی