باشگاه کوهنوردی تهران

جزوات آموزشی

نام دوره تعداد صفحات دریافت مشاهده دوره
کارآموزی کوهپیمایی 108
کارآموزی کوهپیمایی 108
تهیه گزارش برنامه 27
دوره مقدماتی جهت یابی، کار با قطب نما و نقشه خوانی 94
طرح درس پیشرفته سنگنوردی 178
طرح درس کارآموزی سنگنوردی 91
طرح درس کارآموزی غار نوردی 124
نمونه فرم گزارش برنامه نویسی 8
هواشناسی 47