باشگاه کوهنوردی تهران

دوره مقدماتی غارنوردی

دوره مقدماتی غارنوردی

دوره کارآموزی غارنوردی به عنوان نقطه آغازین آموزش  غارنوردی حرفه ای و علمی  در ایران محسوب می شود. این دوره به منظور آموزش اصول پایه غارنوردی به علاقمندان این رشته جذاب  طراحی و اجرا می گردد. شرکت در سایر دوره های کارآموزی غارنوردی تنها پس از کسب مدرک قبولی در این دوره امکان پذیر می باشد. به قبول شدگان در دوره مدرک رسمی کارآموزی غارنوردی مقدماتی  فدراسیون کوهنوردی و صعود های ورزشی داده خواهد شد. پیش نیاز شرکت در این دوره داشتن مدرک کارآموزی سنگ مقدماتی فدراسیون کوهنوردی می باشد.
مدرک دوره: گواهینامه از طرف فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی
تعداد جلسات: 4 روز  به صورت تئوری و عملی
در این دوره کارآموز با موارد زیر آشنا می شود:
انواع غار، چگونگی تشکیل غارها وطبقه بندی آنها، اجزای تشکیل دهنده یک غار، موجودا زیرزمینی و اکولوژی حیا در زیرزمین، پوشاک و تجهیزات، ابزار نقشه برداری و مسنتد سازی، 
گره ها، کارگاه، صعود بوسیله کرول، فرود با ابزار صعود، فرود در غار ، رها سازی شانت ، تراورس، تبدیل ها