یاد روزهای بودن همنوردانمان، دکتر سید مصطفی فاطمی و یحیی انصاری را گرامی میداریم و لحظه های سنگین فقدانشان را به سوگ مینشینیم

باشگاه کوهنوردی تهران

جزوات آموزشی

نام دوره تعداد صفحات دریافت مشاهده دوره
کارآموزی کوهپیمایی 108
کارآموزی کوهپیمایی 108
تهیه گزارش برنامه 27
دوره مقدماتی جهت یابی، کار با قطب نما و نقشه خوانی 94
طرح درس پیشرفته سنگنوردی 178
طرح درس کارآموزی سنگنوردی 91
طرح درس کارآموزی غار نوردی 124
نمونه فرم گزارش برنامه نویسی 8
هواشناسی 47