گزارش برنامه

موقعیت جغرافیائی:

روستای وارنگه رود در کیلومتر 80 جاده چالوس پ قرار دارد. این روستا بعد از منطقه نسا توسط جاده خروجی دیزین قابل دسترس می باشد. در میانه راه دیزین، در کنار پاسگاه محیط بانی یک فرعی در سمت چپ جاده وجود دارد که راه ارتباطی روستای وارنگه رود می باشد. این فرعی از ابتدای جاده چالوس تا خود روستا حدود ده کیلومتر می‌باشد. این روستا از نظر تقسیمات کشوری تابع دهستان نسا از بخش آسارا می باشد که در ارتفاع 2550متری قرار دارد و رودخانه وارنگه رود از حاشیه غربی این روستا به سمت جنوب ادامه پیدا می کند.

قله سرخاب بر روی خط الرأس شرقی- غربی، در البرز مرکزی واقع شده است در شمال غرب این قله روستای دونا و در جنوب غرب آن روستای وارنگهرود قرار دارد. این خط الرأس از گردنه کندوان شروع می شود و  تا قله یخچال ادامه دارد. شامل قله های اویر، دونا، سرخاب سوتک کوچک، سوتک بزرگ ، کمان کوه، سرماهو، پخچال، کوه نو، الارگ نو می باشد، البته بعد از الارگ نو این خط الرأس به قله های نرگس غربی، نرگس ، نرگس شمالی ، رستم چال، مشک نو و در نهایت به روستای پوردون ختم می شود. سرخاب دارای قله اصلی و فرعی است. اختلاف ارتفاع دو قله حدودا 10 متر و مسافت بین آنها 550 متر است.

چشم انداز قله:

غرب: قله دونا

شرق: قله کرسی پزا

شمال شرقی: آزادکوه

جنوب شرقی: کمانکوه

مسیرهای صعود به قله:

1- مسیر شمالی: روستای دونای بالا- گردنه غربی سرخاب-دهلیز غربی سرخاب

2- مسیر شرقی: روستای وارنگه رود-دره شیرکمر-دشت سوتک-قله فرعی سرخاب-قله سرخاب

3- مسیر غربی: روستای وارنگه رود-گردنه دونا-قله غربی سرخاب-دهلیز-قله سرخاب

4- مسیر جنوبی: روستای وارنگهرود-دره وارنگه رود-قبل از دره شیر کمر-یال منتهی به سرخاب-قله سرخاب

وضعیت دسترسی به آب:

در کل مسیر وجود ندارد. تنها در ابتدای مسیر چشمه گنداب است که آشامیدنی نیست.

وضعیت آنتندهی تلفن همراه:

آنتندهی در کل مسیر بسیار ضعیف بود.

شرح برنامه:

با دو دستگاه مینی بوس ساعت 4:50 دقیقه از میدان آزادی حرکت کردیم. ساعت 7:30 دقیقه به روستای وارنگهرود رسیدیم. به دستور سرپرست برنامه صبحانه را صرف کردیم و ساعت 8 پس از مشخص شدن سمت افراد از روستا حرکت کردیم. ساعت 8:40 دقیقه به چشمه گنداب رسیدیم، از مسیر رودخانه خارج شده و روی یال اصلی به حرکت خود ادامه دادیم. پس از توقفی کوتاه و استراحت در بین مسیر، ساعت 12:45 دقیقه به ابتدای مسیر سنگی ریزشی رسیدیم. پس از عبور از این مسیر در انتهای مسیر و نزدیک قله دست به سنگ شدیم. در نهایت ساعت 13:40 دقیقه تعداد 33 نفر به قله رسیدیم. پس از صرف ناهار و گرفتن عکس یادگاری، ساعت 14:30 دقیقه به سمت پایین سرازیر شدیم. ساعت 17:30 به کف دره و رودخانه رسیدیم. پس از استراحت به سمت روستا حرکت کردیم. ساعت 19:30 به روستا رسیدیم. در نهایت ساعت 23:30 به تهران رسیدیم و برنامه پایان یافت.

نکات قابل توجه:

1- شناسایی منطقه توسط سرپرست قبل از اجرای برنامه و در دسترس بودن فایل GPS

2- دریافت وجه پیش پرداخت قبل از اجرای برنامه

3- چک کردن بیمه های تک تک نفرات ثبت نامی قبل از اجرای برنامه

4- مشخص بودن محل های توقف هر یک از نفرات جهت سوار شدن قبل از اجرای برنامه

5- هماهنگی با راننده ها از چندین نظر (آشنایی با مسیر، داشتن بیمه نامه، تجهیزات مناسب مسیر، در اختیار داشتن شماره تماس تک تک آنها و تماس گرفتن در اول صبح با هر یک)

6- رعایت نمودن قانون باشگاه مبنی بر حضور یک مربی برای حداکثر 12 نفر در برنامه

7- استفاده از دستگاه GPS در داخل برنامه و ثبت اطلاعات مسیر توسط دو نفر

8- تقسیم نشدن تیم به دو گروه تا حد ممکن

9- برداشتن آب به میزان مورد نیاز در برنامه های فصل تابستان (نبود چشمه آب در مسیر)

10- گسسته نشدن تیم در انتهای برنامه و در صورت لزوم تقسیم به گروه های چند نفره

11- خراب نکردن روحیه نفرات تیم توسط افراد فاقد صلاحیت

12- مطرح نمودن هر مشکل یا مسئله ای فقط با شخص سرپرست

میزان مسافت طی شده: 14.7 کیلومتر

مدت زمان طی شده: 11.30ساعت

مدت زمان استراحت: 3.10 ساعت

هزینه برنامه: هر نفر 30 هزار تومان