گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 29 الی 31 تیرماه

مختصات یخچال: 39s  496171me    4026190mn

ارتفاع قله: 4850 متر

وضعیت جوی منطقه: آسمان صاف و بدون ابر و دما نسبتا خوب

موقعیت گیتایی (جغرافیایی): کلاردشت، منطقه یخچال غربی علم کوه

پوشش جانوری: کل ، بز کوهی ، گرگ، روباه، گراز، عقاب و ...

وضعیت آب آشامیدنی: آب به وفور در سرچال و حصارچال موجود است.

وضعیت آنتندهی تلفن همراه: پناهگاه سرچال، شانه کوه و قله علم کوه آنتن دهی دارد.

محل های مناسب برای شب مانی: بهترین مکان مناسب برای شبمانی پناهگاه سرچال و منطقه علمچال یا تختچال است.

روزشمار برنامه:

روزاول: حرکت از تهران ساعت 5:45 و پس از تحمل ترافیک سنگین ساعت 02:00  به رودبارک رسیدیم.

روزدوم: ساعت 8:30 حرکت از ونداربن و رسیدن به پناهگاه سرچال راس ساعت 14:00.

روزسوم: ساعت 05:40 حرکت از پناهگاه سرچال و حرکت به سمت علم چال، صعود یخچال و فرود از قله بسمت دشت حصارچال و تنگ گلو و حرکت با جیپ بسمت ونداربن و اقامت در ونداربن.

روز چهارم: حرکت از ونداربن با جیپ بسمت رودبارک و در نهایت حرکت بسمت تهران

مشخصات کرده ها:

کرده 1: مهران امیری و نوید هنرکار

کرده 2: حسین صالحی و اله ناز سعیدی

کرده 3: مسعود محمدی و پریا حیدری

اطلاعات فنی برنامه:

1- طول تقریبی یخچال 300 مترارتفاع میباشد.

2- شیب یخچال بین 40 الی 70 بوده و در غالب مسیر شیب بالای 60 درجه بوده و در انتها به 70 منتهی میشود.

3- خطر ریزش سنگ یکی از بزرگترین خطرات یخچال میباشد.

4- یخچال دارای یک یخچاک در نیمه های مسیر است که عبور از آن تراورسی و با دقت باید صورت گیرد.

5- در تراورس بعد از یخچاک جهت دسترسی به دهلیز اصلی درگیری با رگه های سنگی ناگزیر است.

6- بعد از اتمام یخچال در حدود یک ساعت و نیم الی دو ساعت درگیری در مسیر گرده ای وجود دارد.

7- حرکت بسمت یخچال بهتر است از منطقه تختچال صورت گیرد تا در زمان صرفه جویی شود.

8- جهت حرکت به سمت یخچال بهترین قسمت گردنه تخت سلیمان است که در بالای برفچال تخت چال قرار گرفته است.

9- فرود از شانه کوه درگیری با رگه های سنگی متعدد و شیب زیاد را به همراه دارد.

10- بعد از صعود یخچال و صعود مسیر گرده ای حتما قله صعود شود و از پاکوب زیر قله بسمت حصار چال باید حرکت کرد.

10- داشتن فایل جی پی اس مسیر تنگ گلو تا قله علم کوه الزامی است.

11- حرکت بصورت سوییسی صورت گرفت و هیچ کارگاهی زده نشد. داشتن ضد برف برای کرامپونها الزامی است. در این فصل صعود نیازی به پیچ یخ نیست.

کل مسیر پیموده شده: 36 کیلومتر و 600 متر

روز اول: 11 کیلومتر و 360 متر

روز دوم: 25 کیلومتر و 240 متر

کل زمان پیمایش یخچال 4 ساعت با احتساب تراورس رگه سنگی

کل زمان پیمایش گرده بعد از یخچال 1.5 الی 2 ساعت

زمانبندی استراحت بصورت منظم صورت پذیرفت.

کل زمان فرود از قله تا تنگ گلو 6 ساعت با استراحت.

تجهیزات فنی مورد نیاز:

کلاه کاسکت، هارنس، کرامپون، تبر یخ، طناب 20 متری، کوییک درا، اسنوتیوب، کارابین پیچ، ابزار حمایت و فرود، پوشاک مناسب و ...

هزینه برنامه: هر نفر 117000 تومان

نکات خاص:

1- داشتن کارت بیمه ورزشی الزامی است.

2- داشتن مدرک پیشرفته برف و یخ الزامی است.

3- داشتن آمادگی  ذهنی و جسمی برای صعود یخچال الزامی است.