گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 1396/05/13

معرفی دره:

دره هملون در شمال بخش میگون در جاده شمشک واقع است. در ابتدای این دره مدرسه یخ‌نوردی هملون در زمستان دایر است. چند غار کوچک به اضافه یک دیواره کوتاه سنگ‌نوردی نیز در این دره وجود دارد.

وجه تسمیه دره هملون:

این دره به دلیل وجوه حفره های متعدد اول به همه لانه و به مرور زمان به هملون تبدیل شده است .

قله های اطراف این دره:

قله آهنگرک در شمال غرب ، خط الراس کلون بستک به سرکچال در شمال، قله آبک در شرق و قله هملون با ارتفاع 3200 متر در جنوب از جمله قلل زیبای اطراف این دره هستند. این قله مشرف به منطقه شهرستانک و قله قلعه دختر در جنوب غربی، قله توچال در جنوب، روستای آهار، شکرآب و روستای ایگل می باشد.

شرح برنامه:

ساعت 5:30 دقیقه صبح بهمراه 3 نفر از همنوردان در میدان آزادی حرکت خود را به سمت دره هملون آغاز کردیم و در اتوبان باقری خانم وهاب نژاد به ما پیوستند. ادامه مسیر دادیم و بعد از گذشت از جاده لشگرک، میدان لواسان و میدان فشم و گذر از روستای میگون به ابتدای دره هملون رسیدیم. نشانی دره وجود یک رستوران مخروبه و مدرسه یخنوردی در سمت چپ دره می باشد.

ساعت 7:30 دقیقه حرکت خود را به سمت ورودی دره آغاز کردیم و از پله های پشت مدرسه خود را به آن طرف رودخانه رساندیم و از شن اسکی پشت مدرسه به سمت دهلیز بالای مدرسه یخنوردی عبور و صعود خود را آغاز کردیم. با توجه به شیب مسیر سعی بر این بود که خود را به رگه های سنگی دهلیزها برسانیم تا ادامه مسیر برایمان ایمن تر شود.

با احتیاط خیلی زیاد حرکت می کردیم  و تمام نفرات پشت به پشت هم در حال صعود بودیم که از خطر ریزش سنگ در امان باشیم. با توجه به شرایط مسیر کلاه کاسک را بر سرگذاشتیم و مقداری دست به سنگ شده و خود را به دهلیز پشتی رساندیم. مقداری به سمت پایین فرود رفته و دوباره از پشت صعود را به سمت تیغه ها ادامه دادیم. در انتهای یال مکان مناسبی از قبل جهت صرف صبحانه در نظر گرفته شده بود که ساعت 8:30 دقیقه به این مکان رسیدیم. متاسفانه حفره های مشکوکی در این مکان وجود داشت که موتور برق در این مکان جاسازی و بر روی انها سنگ چین هایی گذاشته شده بود.

بعد از صرف صبحانه تجهیزات فنی را آماده کردیم و تیم آماده صعود مسیر های تیغه ای شد. با اولین دست به سنگ کار را شروع کردیم و به خوبی تیم در حال صعود بود. برج اول و دوم را صعود کرده و به برج بعدی رسیدیم. با توجه به نا آشنا بودن به منطقه من این برج را صعود کردم و بعد از بررسی بقیه دوستان هم این برج را صعود کردند. ادامه مسیر از بالای تیغه ها ممکن نبود. یک کارگاه ایجاد شد و فرود ریخته شد. مسیر را از روی تیغه ها ادامه دادیم و در میانه مسیر استراحتی کردیم و با توجه به گرمای مسیر آب نوشیدیم و مسیر را بصورت دست به سنگ ادامه دادیم. ساعت 12:30 دقیقه بود که به آخرین تیغه رسیدیم و در بالای آن عکسی به یادگار گرفتیم و با استراحتی کوتاه ادامه خط الراس را پیمایش کردیم تا به سه دکل رسیدیم که نشانه یال فرود مسیر بود و تا انتهای دره ما را راهنمایی میکرد. ساعت 13:20 دقیقه به کف رودخانه رسیدیم.

بعد از چند دقیقه استراحت مسیر پاکوب کنار دره را به سمت ابتدای دره در پیش گرفتیم و در کنار مدرسه یخنوردی ناهار صرف کردیم و در ساعت 14:30 به سمت تهران حرکت کردیم.

هزینه برنامه: هر نفر 5000 تومان