گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 1396/09/10

ارتفاع قله: 3605 متر

ارتفاع پای‌کار: 2560 متر

مختصات پل مرغ:  

N35 47 35.45

E52 2 34.99

مختصات قله:

N35 47 8.0

E52 6 52.17

مسیر اصلی صعود: غرب به شرق (خط الراس)

وضعیت آنتن دهی تلفن همراه: در مسیر تا ارتفاع 3200 آنتن داشتیم.

وضعیت هوا: آسمان صاف و آفتابی، وزش باد در ابتدای پیمایش

وضعیت دسترسی به آب: ابتدای مسیر که یخ زده بود.

شرح برنامه:

صبح روز جمعه ١٠ آذرماه ٩٦ ساعت ٤ صبح از تهران (میدان امام حسین سراقبال) حركت كرده و پس از طي كردن پيچ و خم‌هاي جاده هراز بعد از گردنه امامزاده هاشم (حدود ٣ کیلومتر)  ساعت ٥:٥٥ در محلي به نام پل مرغ از مینیبوس پياده شدیم و صعود خود را آغاز کردیم. پس از حدود يك ربع پيمايش در مسير دره به سمت شرق، ساعت ٦:١٥ صبح توقف کرده و كمي نرمش و حرکات کششی انجام دادیم و پس از آن پیمایش خود را ادامه داديم. پس از عبور از عرض رودخانه در ابتدای مسیر که به دلیل سرما و دمای زیر صفر (حدود ٥- درجه سانتی‌گراد) یخ‌زده بود، مسیر را به سمت شرق ادامه داده و رفته رفته ارتفاع زیاد کردیم. پس از یک ساعت پیمایش (ساعت ٧:١٥) و کم شدن باد و طلوع خورشید جهت صرف صبحانه،  يك ربع توقف داشته و پس از آن حرکت خود را به سمت خط الراس ماز يا دوبرار ادامه داديم.

خط الرأس دیدنی دوبرار همچون دیواری مستقیم به طول تقریبی 64 کیلومتر در سلسله جبال البرز شرقی قرار دارد. شروع آن از گردنه ی امامزاده هاشم و منظریه پلور بوده و پایان آن به منطقه فیروزکوه می رسد. در سرتاسر مسیر صعود به قله از روي خط الرأس ، قله ی دماوند نمایان است.

در دو سوی آن از شمال کوه دماوند، جاده هراز، آبادی های پلور، رینه، لاسم و… در جنوب نیز به موازات خط الراس دوبرار، شهر دماوند و قله زرینه کوه و در میان این دو نيز دریاچه های تار و هویر، قرار دارد. این رشته کوه به طور پیوسته در معرض بادهای غالب ایران (جنوب غربی به شمال شرقی) و بادهایی که از جانب فیروزکوه (جنوب شرقی به شمال غربی) می وزند قرار دارد  تا جایی که بیشترین بارش ها بر روی این رشته کوه از برخورد ابرهایی است که توسط همین بادها حمل می شوند.

این خط الرأس دارای حدود ٢٤ قله مرتفع دارد که حدود ١٢ قله آن بالاي ٤٠٠٠ متر ارتفاع دارد .

پس از پیمایش حدود ٤.٥ کیلومتر، افزایش ارتفاع(٣٣٠٠ متر) و رسیدن به ابتدای خط الراس دوبرار در ساعت ١٠:٢٥ جهت  استراحت، تیم توقفی 10 دقیقه‌ای داشته و پس از آن حرکت را به سمت قله چنگیزچال ٣ بر روی خط الراس ادامه دادیم.

برای رسیدن به قله چنگیزچال ٣ با قرار گرفتن در یک شیب نسبتا تند به سمت شرق و سپس عبور از قسمت تیغه‌ای خط الراس و افزایش ارتفاع حدود ٣٠٠ متر مسیر را ادامه دادیم و در ساعت ١١:٥٠ به اتفاق تمامی همنوردان به قله چنگیزچال٣ با ارتفاع ٣٦٠٥ متر رسیدیم.

پس از گرفتن عکس گروهی و عکس از مناظر جذاب اطراف و استراحت، تیم در ساعت ١٢:١٠ از مسیر صعود راه بازگشت را در پیش گرفت. پس از كمي دست به سنگ شدن و عبور از قسمت‌های ریزشی و تیغه‌ای در ساعت ١٣:٣٠ جهت صرف نهار به مدت ٢٠ دقیقه روی خط الرأس دوبرار و منطقه اي به نام ميانرود و مشرف به قله زیبای دماوند توقف کردیم.

در طول مسیر در آسمان چند پرنده شکاری و در قسمت جنوبی خط الراس گله گرازها را مشاهده کردیم.

در ساعت ١٣:٥٠ به راه افتادیم. به دلیل شیب زیاد مسیر را به صورت زیگزاگ ادامه دادیم. در نهایت در ساعت 16:35 دقیقه به محل آغاز پیمایش (پل مرغ) رسیدیم و پیمایش به پایان رسید.

طول مسیرصعود: 8 کیلومتر

طول کل مسیر: 16کیلومتر

مدت زمان صعود: 6 ساعت

کل مدت زمان کل برنامه: 11 ساعت

هزینه برنامه: هر نفر30000 تومان

نکات قابل توجه:

❖چالش پیمایش‌ ، باد روي خط الرأس و قسمت تیغه‌ای مسیر به دلیل عرض کم و ریزشی بودن

الزام وجود چی پی اس جهت مسيريابي در شرايط جوي نامناسب