گزارش برنامه

تاریخ اجرا: ۲۶ مرداد ۱۳۹۷

ارتفاع قله: ۳۸۴۰ متر

موقعیت جغرافیایی: قله سوتک در بخش نور استان مازنداران در جاده کرج - چالوس قرار دارد. سوتک شامل دو قله است که یکی قله سوتک کوچک  و دیگری قله سوتک بزرگ است که ۳۸۰۷ متر ارتفاع دارد. این قله در نزدیکی قله آزاد کوه است (البته فقط میتوان آزاد کوه را از این قله دید) و خطالرأس آن از یک طرف با عبور از گردنه سوتک به قله کمانکوه میرسد و از طرف دیگر با عبور از گردنه دیگری که آن هم گردنه سوتک است به سرخاب میرسد.
قلل همجوار:  قله آزاد کوه در شرق، قلل کمانکوه در جنوب شرقی، قله خرسک در جنوب و قله سرخاب در غرب.
مسیر دسترسی: دسترسی به روستا از جاده کرج- چالوس امکان پذیر است. کیلومتر 80 این جاده وارد جاده دیزین شده، و پس از سه کیلومتر جاده‌ای فرعی به سمت روستا می‌رود؛ که متأسفانه تابلوی معرفی نداشته و نشانه‌ آن عبور از کنار اداره محیط‌بانی است.

لازم به ذکر است سوتک دره‌ای فرعی از دره اصلی وارنگرود است. در مورد دره وارنگرود همین بس که رودخانه جاری این دره یکی از آب‌های اصلی سرریز به سد امیرکبیر است. در ابتدای این دره روستای سرسبز و زیبایی به نام وارنگهرود قرار دارد که محل اصلی آغاز برنامه‌‌های کوهنوردی است. انتهای دره طویل وارنگه‌رود به شیب‌های قلل خلنو وصل می‌شود. جهت دره وارنگرود (شرقی – غربی) است. در ضلع جنوبی این دره خط‌الرأس عظیم هرزه کوه و در ضلع شمالی آن بعد از کمان‌کوه، سرماهو، یخچال، قلل نرگس‌ها قرار گرفته‌اند.

گونههای حیوانی: خرگوش، روباه، گرگ، کل و بز کوهی. 

پوشش گیاهی منطقه: خار، گون، پونه، آویشن، گزنه، ترشک، گلپر و علفزارهای انبوه.

منابع تأمین آب: در طول مسیر  در کنار رودخانه وارنگه رود و همچنین  در کنار جویبار دره شیر کمر آب شرب در دسترس است. از ابتدای دره شیرکمر تا محیط‌بانی چند چشمه وجود دارد که در طول سال دارای آب هستند.

شرح برنامه:

ساعت  ۷:۱۵  از روستای  وارنگه رود پیمایش خود را آغاز کردیم. در صف منظم و با سرعت مناسب، به سمت شمال شرق حرکت کردیم. به مدت یکساعت در مسیری با شیب ملایم به حرکت خود ادامه دادیم. در امتداد رودخانه وارنگه رود، دره اول (وارنگه رود) را طی کردیم. با سرقدمی آقای هوتن نگبان و ریتمی مناسب به مدت یک ساعت ادامه مسیر دادیم. ساعت هشت و پانزده دقیقه کنار رودخانه و زیر سایه درخت به مدت چهل دقیقه برای صبحانه توقف کردیم. ساعت ۹ صبح پس از صرف صبحانه به حرکت ادامه دادیم. چندین بار از عرض رودخانه عبور کردیم ولی همچان به سمت شمال شرقی و در شیب ملایم به حرکت خود ادامه دادیم. در تمام طول مسیر پاکوب مناسب قابل مشاهده است. در طول مسیر، بعد از هر یک ساعت به مدت پنج دقیقه استراحت کردیم. ساعت ۱۲:۴۲ به قله سوتک کوچک رسیدیم و ساعت ۱۲:۴۴ بدون توقف به سمت قله اصلی ادامه مسیر دادیم. از روی تیغه‌ها و عوارض سنگی بین دو قله عبور کردیم و در نهایت ساعت ۱۳:۳۹  به قله سوتک  اصلی رسیدیم. ساعت ۱۳:۵۰ از قله از سمت شرقی قله به سمت گردنه سوتک راه افتادیم و ساعت ۱۷:۵۵ برنامه پایان یافت.

کل زمان حرکت: ۱۱ ساعت و ۲ دقیقه

شیب متوسط : ۱۲ درجه

شیب حداکثر : ۳۳ درجه

کاهش و افزایش ارتفاع: ۱۴۴۴ متر

ارتفاء مبدأ: ۲۰۸۸  متر

ارتفاء قله : ۳۸۴۰ متر

سرعت حرکت: ۳/۱۹ کیلومتر در ساعت