گزارش برنامه

تاریخ اجرا:1398/01/23

(خوراسان به معنی طلوع خورشید است)

خوراسان کوه در غرب البرز مرکزی با ارتفاع 3150 متر قرار دارد.

مسیر های دسترسی به این قله:
1-شهر طالقان
2-روستای والیان.
3- روستای فشند. (که با توجه به اینکه مسیر روستای فشند مسیر اصلی میباشد ما تصمیم داشتیم از این مسیر صعود کنیم)
پوشش گیاهی منطقه: خار و گون
گونه های جانوری: کبک ، گراز و گرگ
وضعیت آنتن دهی: در برخی نقاط فاقد آنتن موبایل میباشد
شرح برنامه:

شب قبل از برنامه سرپرست محترم با تشکیل یک گروه تلگرامی، نکات لازم را به شرکت کنندگان یاد آوردی نموده ، تصویر کارت بیمه ورزشی را برای ایشان ارسال کردیم.ایشان وضعیت جوی منطقه توضیح دادند (بر اساس پیش بینی سایت های هواشناسی). جمعه ساعت 4 بامداد در میدان امام حسین (ایستگاه اول ) سوار مینی بوس شدیم و در ایستگاه میدان آزادی نیز چند نفر از همنوردان به ما ملحق شدند. از اتوبان کرج مسیر را ادامه داده و پس از عبور از هشتگرد به روستای فشند رسیدیم در روستا بعد از رسیدن به میدانگاهی که شبیهه پارک ماشینهاست باید به سمت چپ ، که اول سمت راست این کوچه یک نانوایی بربری قرار دارد حرکت میکنیم.

این کوچه را باید تا انتها ادامه دهیم. بعد از رسیدن به انتهای همین کوچه ، که اول مسیر پاکوب میباشد پس از اندکی توقف جهت مرتب کردن وسایل ، ساعت 6 صبح پیمایش را آغاز نمودیم ، در ابتدای مسیر شیب نسبتا تندی را پایین آمده تا به کنار رودخانه رسیدیم
به علت بارندگیهای اخیر حجم آب رودخانه زیاد شده بود. مسیر را از سمت شرق و سمت راست رودخانه در امتداد رودخانه ادامه دادیم ، در محلی باید از رود خانه عبور میکردیم و به سمت چپ رودخانه میرفتیم ، از روی تنه درختی و با حمایت دوستان عبور کرده و خودمان را به روی یال رساندیم. از روی یال غربی مسیر را ادامه داده ، حدود ساعت 8/30 در محلی مناسبی جهت صرف صبحانه 20 دقیقه توقف داشتیم. در بعضی قسمتها حجم برف ، به بیش از 30 سانت میرسید و نیاز به برف کوبی داشت.
پس از پشت سر گذاشتن چندین تپه کوچک و بزرگ ، ساعت 12 به قله فرعی رسیدیم (از قله فرعی تا قله اصلی حدودا 20 دقیقه راه است) که با توجه به وجود نقاب و برف زیاد با تصمیم سرپرست به قله اصلی نرفتیم. بر فراز قله میتوان قله های علم کوه ، شاه البرز و شاه کرم را دید. پس از تبریکات صعود و گرفتن عکس یادگاری دسته جمعی ، به علت وزش باد شدید و احتمال بروز رعد و برق ، حیلی زود مسیر بازگشت را در پیش گرفتیم. حدود ساعت 13/30 دقیقه جهت صرف ناهار در جای مناسبی توقف کردیم. سپس ادامه پیمایش و در انتهای مسیر نرمشهای سرد کردن رو انجام دادیم. سرانجام ساعت 4 عصر به روستا فشند رسیدیم.کل مسیر طی شده حدود 16 کیلومتر در 10 ساعت پیمایش بود. سوار مینی بوس شده و به سمت تهران حرکت نمودیم ، حدود ساعت 18 به میدان امام حسین رسیدیم.
توضیحات :
1- بیشتر مسیر پاکوب، از ابتدا تا انتها، به خوبی مشخص میباشد.
2-گویا چشمه های فصلی در مسیر وجود دارد، که باتوجه به فصلی که ما صعود کردیم مشاهده نکردیم.

هزینه برنامه: هر نفر 45 هزار تومان.