گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 20 الی 23 تیرماه 1397

صحبت از منطقه علم‌کوه و تخت سلیمان برای هر کوهنوردی صحبت از رؤیای همیشگی اوست. ذبیح‌الله حمیدی دریکی از گزارش‌هایش درباره علم‌کوه چنین می‌نویسد:
»شاید اگر علم‌کوه در رشته‌کوه البرز وجود نداشت، به‌هیچ‌وجه نمی‌توانستیم البرز را ازلحاظ سختی‌های مسیر صعود با رشته‌کوه رقیب خود یعنی زاگرس مقایسه کنیم.» … علم‌کوه دارای ویژگی‌هایی است که آنجا را کاملاً منحصربه‌فرد و تبدیل به منطقه‌ای استثنایی نه‌تنها در داخل کشور، بلکه در کل منطقه کرده است. وجود بزرگ‌ترین یخچال طبیعی ایران در علم چال و همچنین وجود بلندترین دیواره ۹۰ درجه‌ای (گرانیتی) و حدوداً ۷۰۰ متری که در خاورمیانه بی‌نظیر می‌باشد، این منطقه را به بهشتی برای کوهنوردان و سنگ‌نوردان ایرانی تبدیل کرده است.

قله علم‌کوه با ۴۸۵۰ متر ارتفاع که عنوان دومین قله مرتفع ایران بعد از دماوند را داراست، مانند مرکز هشت پایی است که خط‌الرأس‌های بسیاری به آن وصل شده‌اند:

1- خط‌‌الرأس قلل کورماکو ـ کالاهو ـ کلجاران ـ سیاه‌قوک‌ها ـ رستم‌نیش ـ دندان‌اژدها ـ تخت‌سلیمان ـ شانه‌کوه ـ گرده‌آلمان‌ها ـ علم‌کوه

۲خط‌الرأس قلل پسنده‌کوه ـ سیاه‌کمان (فرعی) ـ چالون ـ سیاه‌سنگ ـ شاخک ـ علم‌کوه

۳خط‌الرأس قلل زرینه‌کوه ـ آلانه‌سر ـ لشکرک‌ها ـ گردونه ـ مناره ـ ستاره ـ خرسان‌جنوبی ـ ویرانه‌کوه ـ خرسان شمالی ـ علم‌کوه

۴خط‌الرأس قلل اویدر ـ دیوچال ـ سامان ـ دشت‌حصارچال ـ مرجی‌کش ـ علم‌کوه

۵خط‌الرأس قلل هفت‌خوان ـ خرسان جنوبی ـ خرسان شمالی ـ علم‌کوه

۶خط‌الرأس فرعی انگشت‌خدا ـ نگین‌علم تا علم‌کوه

۷خط‌الرأس فرعی تنگه‌گلو ـ سیاه‌سنگ ـ علم‌کوه

۸خط‌الرأس فرعی میان‌سه‌چال ـ شانه‌کوه ـ گرده‌آلمان‌ها ـ علم‌کوه

 

ادامه این گزارش را در فایل پیوست بخوانید.