گزارش برنامه

تاریخ اجرا: ۷ آبان ۱۴۰۰
در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۴۰۰ با تعداد ۹ نفر از اعضای باشگاه ساعت ۷:۳۰ روبروی ایران‌فیلم در خیابان آزادی قرار گذاشتیم و پس از تقریبا یک ربع از تایم قرار همه دوستان حاضر شدند و با سه دستگاه اتومبیل شخصی دوستان راهی شدیم.
در ساعت ۸:۳۰ برای زدن بنزین در پمپ بنزین کنار اتوبان خرازی توقف کوتاهی داشتیم حدود ساعت ۹ به محل تمرین (سایت سنگ‌نوردی ازگی) رسیدیم.
طبق هماهنگی قبلی سرپرست محترم برنامه برای جلوگیری از اتلاف وقت دوستان صبحانه را در منزل میل کرده بودند و بنابراین بلافاصله با پوشیدن هارنس و چک کردن لوازم برنامه را آغاز کردیم.
نکته قابل توجه راجع به لوازم این بود که هر دو طناب باشگاه طول کمتر از ۵۰ متر داشتند و ما مجبور شدیم برای یک یا دو مسیر از طناب شخصی نفرات حاضر در برنامه استفاده کنیم.
ابتدا مسیرهای ساده‌تر معلم و میترا توسط مربی و سرپرست برنامه آماده صعود شد و پس از تلاش همه عزیزان در این مسیرها دوستانی که توانایی بیشتری داشتند روی مسیرهای هوک، تلاش و ناخن تلاش کردند.
در کل هم عزیزان با توجه به توانایی خود روی ۳ تا ۵ مسیر تلاش کردند.
حدود ساعت ۳ بعد از ظهر تقریبا صعودهای نهایی هم انجام شده بود و پس از جمع‌آوری ابزار و کنترل وسایل و خوردن یک وعده غذای مختصر حدود ساعت ۱۵:۴۰ سوار اتومبیل‌ها شدیم و حدود ساعت ۱۶:۴۵ به میدان آزادی رسیدیم.
هزینه برنامه و استهلاک: هر نفر 20 هزار تومان