گزارش برنامه

تاریخ اجرا: 1398/01/23

برنامه روز جمعه مورخ 1398/01/23 اجرا شد. به دلیل تعداد کم افراد و نزدیک بودن مبدا حرکتمان تا محل لوکیشن از وسیله نقلیه شخصی استفاده شد. با هماهنگی سرپرست و همکاری صاحبان خودرو در سه نقطه از شهر، شمال، شرق و غرب تهران جهت حرکت هماهنگ شد. پیشنهاد سرپرست جهت صرف صبحانه این بود که در منزل قبل از ساعت 6 صبح میل شود زیرا دویدن در کوه با کوهنوردی فرق دارد، در کوهنوردی شدت فعالیت بسیار کم است و شاید شما در کوهنوردی تمام صعود و فعالیتتان به 50% حداکثرضربان قلبتان نرسد اما در دو کوهستان، در 5 دقیقه  ضربان و شدت فعالیتتان اوج میگیرد.

- وضعیت آب و هوا یک روز قبل از برنامه کنترل شدو پیش بینی شد که بارندگی داریم.

- آنتن دهی همراه اول در اکثر نقاط اما سایر اپراتورها خیر.

-در مسیر چشمه آبی جهت آشامیدن وجود نداشت و باید آب به مقدار نیاز حمل می کردیم.

- مواردیکه سرپرست جهت حضور در برنامه اعلام کردند:

1-نصب نرم افزار strava

2-سبک بار بودن

3-آب آشامیدنی

4-پوشیدن کتونی مناسب

5-مغزیجات و شکلات

6-همراه داشتن لباس مناسب و بادگیر

7-بیمه ورزشی

8-شارژ بودن کامل گوشی ها جهت استفاده از نرم افزار

کل مسیر حرکت تا دکل برق فشار قوی حدود 8.27 کیلومتر بود و همه مسیر در جاده ای مشخص و پهن و پاکوب مانند ایستگاه یک  به پنج توچال بود و این امکان وجود داشت که با استفاده از برخی مسیرهای فرعی و طولانی تر به 10 کیلومتر هم برسد و مسیر به غیر از ابتدا و انتهایش، ماشین رو بود.

ما از ارتفاع 1.900 تا ارتفاع 2.300 ارتفاع گرفتیم و اما در کل 663 متر ارتفاع گرفتیم و علت آن اینست که در کوهنوردی 400 متر کل ارتفاع را قید می کنند اما برای دونده ها تمام بلندیها و شیبهای رو به بلایی که طی شده مهم است و 600 متر ارتفاع گرفتیم. پس از آماده شدن تیم به گفته سرپرست اعضا شروع به گرم کردن کردند.لاذم بذکر است که گرم کردن برای برنامه دویدن می بایست حتما بصورت دویدن نرم باشد و کشش دست و پا و عضلات تاثیر چندانی نداردو باید ریتم ضربان قلب را افزایش داد.

قبل از شروع برنامه، سرپرست تاکید بر جدید بودن مسیر داشتند و نرم افزار strava همگس افراد را کنترل کردند و آموزشات مورد نیاز جهت مسیریابی را به تک تک افراد دادند.شروع برنامه ساعت 8:00 صبح بود بطوریکه سرپرست از استارت خوردن  strava  تک تک افراد  اطمینان حاصل کرد و افراد برنامه را شروع کردند و در آخر سرپرست هم شروع کردند.

مربی محترم برنامه  تاکید داشتند که این برنامه همانند مسابقه می باشد و سعی بر سبقت گرفتن از همدیگر داشته باشیم و با یکدیگر صحبت نکنیم و هر شخصی با توانمندی خودش پیش برود و اینکه برنامه اسکای رانینگ یک رشته انفرادی است و همه شرکت کننده ها باید تمرکز روی توان خودشان و تقسیم انرژی در طول مسیر و سبقت از هم داشته باشند.

مسیر حرکت در جهت شمال و شمال غربی بود و در ابتدای مسیر به دلیل نرفتن روی پاکوب اصلی، از مسیری که در  starava مشخص بود کمی جدا شدیم اما طبق گفته سرپرست حدود 2 کیلومتر جلوتر به همان نقطه مد نظر روی ترک مسیر رسیدیم و این امر باعث شد 1.5 تا 2 کیلوتر پیمایش مسیر بیشتر شود.

بجای 8 کیلوتر ، 10 کیلوتر پیمایش داشتیم. شیب مسیر حرکت 10 درجه بود و در یک کیلوتر آخر( زیر دکل) به 25 درجه می رسید. نفرات با توجه به توانایی های مختلف هرچه بیشتر مسیر را طی می کردند فاصله بیشتری بینشان ایجاد می شد و این موضوع در ورزش اسکای رانینگ بسیار طبیعی است اما در کوهپیمایی که نفرات پشت سرهم و در یک صف منظم با وجود توانمندی ها و استقامت مختلف حرکت می کنند اما در دوی کوهستان چنین مساله ای نیست.

سرپرست تا چند کیلومتر اول پیشرو بودند تا نفرات مشکل مسیریابی استفاده مداوم از گوشی را نداشته باشند اما به دلیل اینکه یکی از اعضا نرم افزار را نصب نکرده بود و مسیر پیمایش هم بسیار دوراهی و سه راهی داشت بازگشتند تا به نفرات آخر برسند و مسیر را نشان دهند.

ساعت 9:23 صبح پنج نفر از افراد بصورت تیم، به دکل رسیدند و مابقی افراد نیز با فاصله حدود 10 الی 15 دقیقه بعد تا نزدیکی دکل رسیدند و طبق نظر سرپرست به دلیل اینکه یک نفر استراوا نداشت و سرپرست در انتهای تیم حرکت می کردند از ادامه مسیر تا دکل انصراف دادند.

نکات فنی که در دو کوهستان باید بدانیم:

-اعضا حدود 15 دقیقه گرم کردند زیرا در دو کوهستان سریعا شدت فعالیت بالا میرود و حتما باید بدن گرم باشد.

-باید مسیر و شیبها و سرپایینی و سربالایی ها را قبل از حرکت بدانیم که انرژی و توان خود را در طول مسیر تقسیم کنیم.

-نحوه گام برداری در سر بالایی: گام ها ریزتر و کوتاهتر و کمی تنه به جلو و سینه پا روی زمین باشد، در سرپایینی ها باید کمی تنه رو به عقب و کف پا کاملا بر زمین قرار داشته باشد.

-در هر سی دقیقه آب وکمی شکر و نمک بصورت نوشیدنی استفاده کنیم.

-ریتم تنفس بسیار مهم است.

درنتیجه انجام این کارها باعث می شود:

-فشار کمتر روی زانو ایجاد شود.

-انرژی مصرفی کاهش یابد.

-باعث تاخیر در خستگی می شود.

در نهایت افراد تیم همانند رفت بصورت دویدن مسیر را طی کردند و چون توانایی ها متفاوت بود بازهم فاصله بین افراد ایجاد شد.همه اعضا ساعت 11:00 صبح به ابتدای گردنه قوچک و کنار خودرو ها رسیدند و کل مسیر رفت و برگشت 18 الی 20 کیلومتر بود.

نقاط ضعف:

1-مسیریابی

2-عدم تسلط استفاده از strava

3-تک تک افراد باید بطور شخصی از ترک موجود در گوشی استفاده کنند.

نقاط قوت:

1-مدت برنامه کوتاه است

2-فعالیت بیشتری در زمان کمترانجام میشود

3-ایجاد انگیزه و رقابت میان افراد

 

هزینه برنامه: 5000 تومان