گزارش برنامه

طبق تقویم ورزشی باشگاه کوهنوردی تهران برنامه صعود به قله دماوند در روزهای 28، 29 و 30 آبان ماه برنامه ریزی شده بود. این برنامه به عنوان یکی از پیش برنامه های صعود زمستانی قله تخت سلیمان با هدف آشنایی با اصول صعودهای سنگین زمستانه تایین شده بود. همچنین برای انجام پروسه هم هوایی بهتر و آمادگی جسمانی اعضای شرکت کننده دو برنامه صعود قله جانستون و پیمایش خط الراس کلون بستک به سرکچال برای اعضای شرکت کننده برگزار شد.
بنا بر پیش بینی های هواشناسی در روز صعود انتظار هوایی سرد همراه با وزش باد و در دو روز آخر بارش برف را داشتیم. بنابراین تجهیزات کامل زمستانه برای اجرای ایمن برنامه مورد نیاز بود.
طبق هماهنگی های انجام شده ساعت 4:00 صبح از میدان آزادی به سمت پلور حرکت کردیم. پس از صرف صبحانه در میانه راه و توقف کوتاهی در قرارگاه کوهنوردی پلور و آماده سازی تجهیزات توسط دو دستگاه پاترول و نیسان به سمت گوسفندسرا روانه شدیم. خوشبختانه با هماهنگی های انجام شده با قرارگاه پلور یکی از مسئولین بارگاه سوم دماوند با ما در طول مسیر همراه شد. در نهایت در ساعت 9:30 روز جمعه، به سمت بارگاه سوم دماوند حرکت کردیم. هوا نسبتا سرد بود و وزش بادی در حدود 15 کیلومتر بر ساعت را در ابتدای مسیر همراه داشتیم. هرچه ارتفاع میگرفتیم از دمای هوا کاسته شده و شدت باد افزایش پیدا میکرد. در میانه مسیر با تصمیم سرپرست به دو تیم تقسیم شده و مسیر را تا بارگاه ادامه میدادیم. به غیر از تیم ما، گروه دیگری در منطقه حضور نداشت. در نهایت در ساعت 14:30 به بارگاه در ارتفاع 4300 متر و با فاصله 1 ساعت از تیم اول، رسیدیم. شدت باد در نزدیکی بارگاه به 30-35 کیلومتر برساعت میرسید و هوا کاملا ابری بود. با توجه به شرایط آب و هوایی امکان صعود مبهم بود. تصمیم بر این بود که اگر شرایط آب و هوایی رو به بهبودی رفت صبح پس از طلوع خورشید به سمت قله حرکت کنیم.


شب قبل از صعود را در هوای سرد بارگاه به استراحت پرداختیم. با روشن شدن هوا و مشاهده وضعیت تصمیم به تلاش برای صعود گرفتیم. از شدت باد کاسته نشده بود ولی هوا کاملا صاف بود و اثری از ابر در آسمان دیده نمیشد. ساعت 6:20 ذقیقه صبح و در هوای سرد و پرباد صبح گاهی دماوند شروع به حرکت کردیم. هرچه ارتفاع میگرفتیم به شدت باد افزوده میشد. به شکل منظم حرکت میکردیم و با استراحت های کوتاه تجدید قوا کرده و سپس به حرکت ادامه میدادیم. در طول مسیر به علت سرمای زیاد و ارتفاع به دو تیم تقسیم شده و با برخی از نفرات به سمت قله حرکت کردیم. در ساعت 11:20 صبح و پس از عبور از آبشار یخی در ارتفاع حدودی 5300 و در زیر سنگ مثلث شدت باد به حدی میرسید که حفظ کردن تعادل را مشکل میکرد و صعود را ناممکن. گاهی شدت باد به 55 کیلومتر در ساعت میرسید که برای صعود به هیچ وجه مساعد نبود. در نهایت با تصمیم سرپرست برنامه تصمیم به بازگشت و فرود گرفتیم. با توجه به پیش بینی که از وضعیت هوا و بارش برف در شامگاه شنبه داشتیم به سرعت به سمت بارگاه حرکت کرده و پس از صرف نهاری مختصر و آماده سازی کوله ها بارگاه را به مقصد گوسفندسرا ترک کردیم.
در نهایت در ساعت 5:30 عصر شنبه به گوسفندسرا رسیده و توسط خودروهایی که از قبل هماهنگ شده بود به سمت رینه حرکت کردیم. پس از استراحت در رینه و استفاده از آبگرم طبیعی آن که به حق لذت برنامه را چندین برابر میکرد به سمت تهران روانه شدیم. در نهایت برنامه با سلامتی کامل تمامی اعضا در تهران پایان یافت.