گزارش برنامه

با هماهنگی سرپرست برنامه (جناب فرید افشار) در روز پنجشنبه و مشورت با بقیه اعضای شرکت کننده قرار شد اجرای یخنوردی به جای منطقه هملون ،آبشار خور درنظرگرفته شود.
برای رسیدن به آبشارخور ابتدا باید به پیست اسکی خور رسید. این پیست اسکی در 23 کیلومتری جاده کرج- چالوس ، پیش از ورودی تأسیسات سد امیرکبیر ، باید مسیر راه فرعی به سمت شرق (سمت راست) را وارد شویم.
از ابتدای دوراهی جاده چالوس تا ابتدای پیست (روستای خور) 17 کیلومتر راه می باشد. از خود روستا تا پای آبشار نیز تقریبا 2 کیلومتر فاصله می باشد که با 45 دقیقه پیاده روی به پای آبشار می رسیم.
ساعت حرکت 7 صبح از آزادی بود . با توجه به اینکه سه نفر از دوستان از غرب تهران در برنامه شرکت کرده بودند ساعت 7:30 همگی در میدان حافظ کرج، ابتدای جاده چالوس با دو خودروی شخصی به هم پیوستیم.
ساعت 8 تا 8:30 در رستوران کوهسار در کنار دوستان دیگر از باشگاه آرش و کلوپ دماوند، صبحانه صرف شد.
ساعت 9 به پارکینگ روستای خور رسیدیم . با اینکه آسمانی صاف بالای سرمان بود ولی برودت هوا کاملا نوید روز سردی می داد.
ساعت 10:15 به محل استقرار پای آبشار رسیدیم.
لازم به ذکر است آبشار اصلی خور در قسمت پایین حجم بسیار بالایی از یخ داشت ولی در قسمت بالا  بسیار کم حجم و برای کارگاه زدن مناسب نبود. در سمت چپ آبشار اصلی ،دو آبشار تشکیل شده بود که بیشتر مناسب کارهای درای تولینگ بود، به همین دلیل ما به سمت راست دره که چند آبشار یخی تشکیل شده بود رفتیم و قرار شد در کنار دوستان دیگر از باشگاه آرش ، چند کارگاه در این منطقه برپا شد.

از ساعت 10:15 تا 11 که دوستان در حال برپایی کارگاه ها بودند ،آقای گرامی توضیحاتی در مورد یخنوردی و ابزار مناسب یخنوردی ، نحوه استفاده و نگهداری ابزار و کار با ابزار دادند که بسیار مورد استقبال دوستان قرار گرفت.
تمرین ما روی آبشارها به صورت قرقره بود و 4 کارگاه برای صعود ایمن ما ایجاد شده بود.
از ساعت 11 تا 14 دوستان به نوبت روی 4 کارگاه تمرین یخنوردی کردند که توضیحات و راهنمایی جناب فرید افشار (سرپرست برنامه) در حین صعود به دوستانی که برای اولین بار یخنوردی می کردند، لذت برنامه را دوچندان کرد.
برای جلسه اول تمرین ما و اینکه به موقع برسیم ساعت 14 تمرین به پایان رسید و پس از جمع آوری کارگاه ها به سمت پارکینگ برگشتیم. ساعت 3 به پارکینگ رسیده و از دوستان خداحافظی کردیم.