فراخوان مجمع عمومی فوق‌العاده باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/42d58c4e6e424c5bbcdbd799f19dac50/0d1b8c45c1e546a187bd200256ba485b.jpeg
به اطلاع اعضای محترم باشگاه کوهنوردی تهران می‌رسانیم مجمع‌عمومی فوق‌العاده باشگاه کوهنوردی تهران با هدف بازبینی و تغییرات اساسنامه و آیین‌نامه باشگاه روز سه‌شنبه، مورخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ در سالن اجتماعات باشگاه برگزار خواهد شد. همانطور که در ماده ۱۳ اساسنامه باشگاه اشاره شده است مجمع عمومی به دو نوع عادی و فوق‌العاده تشکیل می‌شود و عالی‌ترین مقام تصمیم‌گیری در باشگاه به شمار می‌آید.
 
مجمع عمومی عادی متشکل از اعضای رسمی یا وکلای آنان (که عضو رسمی باشگاه هستند) بوده و مجمع عمومی فوق‌العاده متشکل از اعضای رسمی یا وکلای آنان (که عضو رسمی باشگاه هستند) و اعضای ممتاز است.
هیئت‌مدیره باشگاه کوهنوردی تهران با توجه به فراخوانی که با موضوع ارائه پیشنهاد در خصوص تغییرات آیین‌نامه و اساسنامه پیش از این منتشر کرده بود پیشنهادها و بازخوردهایی را از اعضای باشگاه دریافت کرده است و با تشکیل کارگروهی در طی جلسات مختلف پیش‌نویس آیین‌نامه و اساسنامه را تهیه و برای ارائه در مجمع عمومی باشگاه آماده کرده است.
در مجمع عمومی فوق‌العاده ۲۹ فروردین تغییرات آیین‌نامه و اساسنامه مطرح خواهد شد و در حضور اعضای رسمی باشگاه به رأی گذاشته خواهد شد و در صورت کسب دو سوم از آرای حاضرین جلسه تصویب خواهد شد. لذا مطالعه دقیق آیین‌نامه و اساسنامه و حضور به‌موقع به پیشبرد هر چه بهتر مجمع یاری خواهد کرد.
 
زمان مجمع عمومی‌فوق‌العاده: سه‌شنبه؛ ۲۹ فروردین ۱۴۰۲
مکان: سالن اجتماعات باشگاه کوهنوردی تهران
آخرین مهلت رفع ابهام و مطرح کردن سوالات: ۲۲ فروردین ۱۴۰۲
 
⚠️ با توجه به اساسنامه باشگاه کوهنوردی تهران، حضور در مجامع عمومی باشگاه مختص اعضای رسمی باشگاه است.
 
⚠️ به اطلاع اعضای آزمایشی محترم باشگاه می‌رسانیم در تاریخ مذکور جلسه‌ی هفتگی باشگاه تشکیل نخواهد شد.