تغییر مسئول انبار فنی باشگاه کوهنوردی تهران

/Content/files/c611dc6c273d448c82d48cde5a000f77/bc57e3b19a154de3a669dcd4a3e084c8.jpeg
به اطلاع همنوردان گرامی می‌رسانیم، با پیشنهاد کمیته فنی و با تصمیم هیأت‌مسئولین باشگاه، اداره انبار باشگاه کوهنوردی تهران به عهده همنورد خوبمان، خانم ربابه اسفندیاری واگذار شد.
بدین وسیله از زحمات و تلاش آقای حمید آقارسولی که از تابستان سال ۱۳۹۷ با علاقه و دلسوزی مسئولیت امانت‌داری و اداره انبار فنی باشگاه را به‌عهده داشتند قدردانی می‌کنیم و برای ایشان در ادامه مسیر ورزشی آرزوی سلامتی و موفقیت روزافزون داریم.
امیدواریم اعضای محترم با هدف حفظ و نگهداری هر چه بهتر تجهیزات فنی باشگاه همکاری لازم با کمیته فنی و مسئول انبار فنی داشته باشند و مفاد آيين‌نامه باشگاه را در خصوص بهره‌بردای از انبار فنی بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.