شجریان با ماست تا قله‌ها، تا همیشهٔ فردا

/Content/files/49288edb2cc7442eb769e37a10649f0f/a6dd250b286849cca57da03e10c3b853.jpeg
شجریان چشم و چراغ ملتی است که عزت خود را از «خاک پای ملت شدن» یافت.
نغمه‌های جانبخش او توانبخش گامهای کوهنوردان است، در هرگامی که برخاک می‌گذارند؛ از پای کوه تا قله‌ها و تا همیشهٔ فردا.
 
باشگاه کوهنوردی تهران درگذشت خسرو آواز ایران، استاد محمدرضا شجریان را به ملت هنردوست ایران‌زمین تسلیت می‌گوید.