آلاله قاسمی مدال نقره ششمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر را کسب کرد

/Content/files/d57c211cb2864131806962efe3a3efa5/793bb24af70e4c018e30addb9092a391.jpeg

ششمین دوره مسابقات درای تولینگ جام فجر در مواد سرطناب، سرعت و کمباین و در ۲ بخش مردان و زنان برگزار شد. در این دوره از رقابت‌ها، نوید عبدالوند و آلاله قاسمی از اعضای باشگاه کوهنوردی تهران نیز حضور داشتند و توانستند نتایج درخشانی را کسب کنند.

مردان - سرطناب:
-نفر اول: مسعود زینالی از تهران
-نفرات دوم: به صورت مشترک محمود وفایی عفت‌پناه از تهران - مجتبی ثقفی از البرز
 
مردان - سرعت:
 -نفر اول: علی ناظمی کلمنجانی از اصفهان
-نفر دوم: مهدی تقی‌خانی از قزوین
-نفر سوم: مهدی شاهی از تهران
 
مردان - کامباین:
-نفر اول: مسعود زینالی از تهران
-نفر دوم: مهدی تقی‌خانی از قزوین
-نفر سوم: علی ناظمی کلمنجانی از  اصفهان
 
زنان - سرطناب:
-نفر اول: شبنم اسدی از البرز
-نفر دوم: آلاله قاسمی امافتی از تهران
-نفر سوم: زهره عبداله‌خانی از تهران
 
زنان - سرعت:
-نفر اول: نسرین عبدالرحیمی از تهران
-نفر دوم: آزاده کلوشادی از اصفهان
-نفر سوم: مهسا نساج‌پور
 
زنان - کامباین:
- نفر اول: شبنم اسدی از البرز
-نفرات دوم: به صورت مشترک نسرین عبدالرحیمی از تهران و آزاده کلوشادی از اصفهان
 
شایان ذکر است، در گروه آقایان ۲۴ نفر از ۶ استان کشور شرکت‌کرده بودند که در این میان نوید عبدالوند توانست رتبه هفتم را در رشته کامباین و رتبه نهم را در رشته سرعت به دست آورد.
 
باشگاه کوهنوردی تهران برای این جوانان خوش‌آتیه آرزوی سلامتی و پیروز در سایر مراحل ورزشی را دارد.