مجوز پنج‌ساله فعالیت باشگاه کوهنوردی تهران صادر شد

/Content/files/50d28f3085e149fab788651364efa98d/f66c326332134613afc4dd1144030e81.jpeg
همانطور که پیش از این اطلاع‌رسانی شده بود، در طی ۵ سال گذشته فعالیت‌های باشگاه ذیل ۲ مجوز دو ساله و سه‌ساله صورت می‌پذیرفت؛ پس از اتمام مهلت قانونی این مجوزها، مدارک و مستندات لازم جهت تمدید این مجوز به وزارت ورزش و جوانان کشور تحویل شد و پس از طی کردن مراحل اداری و قانونی، پروانه فعالیت رسمی پنج‌ساله این باشگاه ورزشی صادر شد.
 
به موجب این پروانه در اجرای قانون اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت مصوب ۱۳۶۹/۱۰/۱۸ و آیین‌نامه اجرای آن و با عنایت به مصوبه شماره ۱ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ کمیسیون فرعی ماده ۵ اداره کل ورزش و جوانان استان تهران از تاریخ صدور این پروانه به موسسه باشگاه ورزشی کوهنوردی تهران، اجازه داده می‌شود باشگاه ورزشی در رشته‌های ورزشی کوهنوردی (آقایان و بانوان) طبق ضوابط و شرایط تعیین‌شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ فعالیت‌ نماید.
 
شایان ذکر است، از تاریخ صدور این مجوز تمام برنامه‌های تقویم ورزشی و سایر فعالیت‌های این باشگاه با انسجام پیگیری و اجرا می‌شود. امیدواریم در ادامه فعالیت‌های این باشگاه ورزشی، بیش از پیش بتوانیم در رشد و توسعه ورزش کوهنوردی نقش‌آفرین باشیم.