جشنواره دیواره نوردی یافته؛ صعود دیواره های بلند

/Content/files/b3419337917e46489884641e8a49352e/9852fba22d6c49e090d2af8b06aa941c.jpeg
انجمن کوه نوردان ایران با همکاری فدراسیون کوه نوردی و صعودهای ورزشی ج.ا.ا و هیات کوه نوردی استان لرستان و دفتر نمایندگی انجمن در استان  ،جشنواره دیواره نوردی یافته را با هدف ارتقاء صعود دیواره های بلند و معرفی جهانی این دیواره برگزار می نماید.
بدین منظور جلسات مقدماتی لازم با مسئولین فدراسیون کوه نوردی و هیات کوه نوردی لرستان و دفتر نمایندگی انجمن تشکیل و برای اجرای جشنواره مذکور اتفاق نظر لازم به عمل آمد.
متعاقبا در اطلاعیه های بعدی شرایط حضور و زمان برگزاری اعلام خواهد شد.