معرفی کتاب: حقوق کوهنوردی+فایل صوتی

/Content/files/d3ca2b2c8fa04ef2a01051327082ff8c/8a2bccbbbf204685a55c07ac892ceee8.jpeg
حقوق کوهنوردی
نویسنده: شهنام جباری
تاریخ ارائه: 96/11/17
ارائه توسط آقای سعید میرجلالی
 
خلاصه کتاب:
کتاب حقوق کوهنوردی توسط شهنام جباری، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، کارشناس حقوق قضایی، مشاور حقوقی در امور ورزشی و مربی و مدرس درجه دو کوهنوردی، مربی هیمالیانوردی و مؤلف و مدرس مقررات کوهنوردی فدراسیون کوهنوردی تألیف گردیده است.
بدون شک آشنایی با قوانین حقوقی در ورزش، بخصوص ورزش پرهیجان کوهنوردی، راهی مناسب برای مقابله با عواقب حوادث کوهستان بوده، ضمن آنکه موجب افزایش ایمنی در برنامه های کوهنوردی و تدبیر اندیشی بخصوص از جانب سرپرستان گروهها و برنامه های کوهنوردی می شود.
این کتاب در 10 فصل تنظیم گردیده است. در فصل اول به اهمیت حقوق در امر کوهنوردی اشاره شده است. در فصول دوم و سوم به تعاریف حقوقی و مسئولیت های قانونی پرداخته شده است. در فصل سوم به معرفی جامعه کوهنوردی و ارکان آن، همچنین نقش و وظایف هر کدام از مسئولیت ها همچون سرپرستی، مسئول فنی، مربیان و ... اشاره شده است. در فصل پنجم نگاهی به تفاوت های بین ورزش های معمول و کوهنوردی که به نوعی ورزشی ماجراجویانه است، پرداخته شده و پارامترهای هر یک بیان گردیده. در فصل ششم قوانین حاکم در منابع حقوقی مثل قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی در حوزه کوهنوردی همراه با ذکر مثال هایی بیان شده است. در فصل هفتم به هشدارها و تعهدنامه ها نگاهی شده و در فصل هشتم لزوم بیمه ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل نهم مقررات و نظاماتی که بایستی در فرایند سازمانی ورزش کوهنوردی توسط مسئولین مورد اجرا قرار بگیرد، بیان گردیده و در نهایت در فصل دهم با طرح نمونه های عینی از مسائل ورزش کوهنوردی در قالب تمرین و خودآزمایی، نیاز به تفکر بیشتر در مقوله های مهم و حیاتی این ورزش مدنظر قرار گرفته است.
 
 
در ادامه فایل صوتی این اجرا را توسط آقای سعید میرجلالی بصورت آنلاین بشنوید:
 

 

پس از معرفی کتاب توسط آقای میرجلالی، جلسه پرسش و پاسخ حول محور کتاب با حضور مولف آن، جناب آقای شهنام جباری برگزار گردید.

در ادامه فایل صوتی جلسه ی پرسش و پاسخ با حضور جناب آقای شهنام جباری مولف کتاب را بصورت آنلاین بشنوید: