عرض تسلیت به بازماندگان حادثه نفتکش سانچی

/Content/files/6f80349ccde540d2a10517f5cb53d6cf/ed797ea684544070b5175172956ba922.jpeg
نه نوحی هست تا از موج و طوفان بَر کشد مارا…
 
نه موسایی که بشکافد عصایش آبِ دریا را…
 
نه ابراهیم تا ناگه گلستان سازد از آتش…
 
در سوگ سرنشینان کشتی نفت کش سانچی با قلبی مملو از غرور و عشق می نشینیم و یاد آن ها را همیشه در دل خود زنده نگاه خواهیم داشت…………..
 
روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران