گزارشي از روند فعاليت تیم اکسپدیشن اکتشافی غار جوجار

/Content/files/7c273d674d854178a6e192743e6d0950/33791437c5da42bfb39ccd5f5fed58ff.jpeg
بنا بر خبر ارسالی کارگروه غارشناسی و غارنوردی فدراسيون کوه نوردی و صعودهای ورزشی، تیم اکسپدیشن اکتشافی جوجار تاکنون موفق به اکتشاف ده دهانه غار در این منطقه شده است و عملیات نقشه برداری و اکتشاف این غارها و تعدادی از دهانه های کشف شده در اکسپدیشن های قبلی در جریان است. در غار جوجار نیز کمپ در عمق 600 متری (انتهای تراورس بزرگ) برقرار گردیده و عملیات بارگذاری و تلفن کشی به این کمپ به پایان رسیده است و 4 نفر از اعضای تیم امروز یکشنبه 9 مهر ماه برای برقراری کمپ در عمق 1000 متری و آغاز عملیات اکتشاف عزیمت کرده اند. منبع سایت فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران