رزرو الکترونیک پناهگاه‌ها و مجتمع‌های کوهستانی فدراسیون

/Content/files/e876cf621d824cc69d8d4fa24a96baf3/116251dd0c434835a0f0d28dc6ba6025.jpeg

به آگاهی اعضای محترم فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی می‌رساند؛ از تاریخ ششم خرداد ماه 1396؛ رزرو پناهگاه‌ها و مجتمع‌های کوهستانی به صورت الکترونیک در صفحه شخصی اعضا و در پرتال جامع فدراسیون امکان‌پذیر می‌باشد. ابتدا مجتمع کوهستانی پلور و پناهگاه‌ بارگاه سوم دماوند و بزودی تمامی پناهگاه‌ها و مجتمع‌های کوهستانی به سیستم یکپارچه رزرو خواهند پیوست.

منبع : فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی