معرفی کتاب: بدن سازی برای سنگ نوردی + فایل صوتی

/Content/files/a6409782019842289b474c920ec7b59d/b2e1364fdfca4e3a906d0bc368e23284.jpeg
بدن سازی برای سنگ نوردی
نویسنده: اریک جی هورس
مترجم: آقایان زینالی، اسکندری، اندرودی، حاج حسینی، گلشن حسینی و فراهانی
تاریخ ارائه: 95/10/14
ارائه توسط آقای هادی ملکی
 
خلاصه کتاب:
این کتاب به عنوان پایان نامه، توسط 6 نفر از مربیان سالن ورزشی شهید شیرودی ترجمه گردیده و در چهار بخش با عناوین 1- اصول بدن سازی موثر 2- گرم کردن و انعطاف پذیری 3- تقویت انگشتان و تقویت استقامت و 4- طراحی بدن سازی شخصی به نگارش درآمده است.
در پیش گفتار این کتاب آمده: "همانطور که خط عمودی با خط افقی مغایر است، بدن سازی برای سنگ نوردی با برنامه های پرورش اندام برای سایر ورزش ها متفاوت است. از آنجا که شما چنین کتابی را در دست دارید، می توان دریافت که از قبل می دانید سنگ نوردی فعالیت جسمانی شدیدی است که قدرت، توان و استقامت، انعطاف پذیری و مقاومت شما را به چالش کشیده و در معرض آزمایش قرار می دهد.
باید توجه نمود که ممتاز بودن در سنگ نوردی چیزی فراتر از قدرت بدنی و توان ماهیچه ای است. افزایش توانایی فیزیکی قطعا مهم است، ولی به همان میزان بهبود تکنیک و مهارت های ذهنی نیز دارای اهمیت است. عهد ببندید که به هر سه جنبه ی مثلث سنگ نوردی، یعنی جنبه های جسمی، ذهنی و تکنیکی به یک اندازه بپردازید. در اینصورت است که می توانید به چیزی فراتر از اهداف و انتظاراتتان برسید.
 
 
در ادامه فایل صوتی این اجرا توسط آقای هادی ملکی را آنلاین بشنوید: