برگزاری دوره GPS

/Content/files/a6409782019842289b474c920ec7b59d/be0f9944e0b64da7b8e767d3cb96161f.jpeg

یک دوره کارگاه آموزشی کار با  GPS برگزار خواهد شد.

مدرس دوره جناب آقای کاشفی و هزینه برگزاری دوره 900000 ریال میباشد. 

پیش نیاز : دوره نقشه خوانی و کار با قطب نما 

تاریخ برگزاری دوره 4،6،7 بهمن ماه شامل دو جلسه تئوری و یک جلسه عملی

علاقمندان به شرکت در دوره با شماره 09395059353 مسعود محمدی تماس حاصل نمایند.