جدول نوبت بندی اعضای باشگاه در ستاد اطلاع رسانی (زمستان 95 و بهار 96)

/Content/files/72f64225c8914f61ba49c626f1be4e1f/5e7b24e08a0946fc9678bbecd8d1b621.jpeg
مطابق سنوات قبل، امسال هم باشگاه كوهنوردي تهران ستاد اطلاع رسانی و پيشگيري از حوادث كوهستان را در كوه هاي شمال تهران (گردنه كلك چال) اجرا خواهد نمود. 
مورد انتظار است وفق اسامي مندرج در جداول زير و به منظور اجراي هر چه بهتر اين برنامه، سرپرستان هر نوبت با مسئول اين بخش آقاي مرتضي جهانگيري  (09122400042)كمال همكاري و هماهنگي را انجام بفرمايند. 
 
با سپاس از همكاري يكايك عزيزان
 
هيأت مديره باشگاه كوهنوردي تهران