معرفی کتاب: جنایت و مکافات + فایل صوتی

/Content/files/afdff76d7f0e4ad181d6eabf5703ef86/023bdcdcc6d04b47b1a25548e1394bf5.jpeg
نویسنده: داستایوفسکی
مترجم: اصغر رستگار
تاریخ ارائه: 95/09/02
ارائه توسط خانم مهسا نادری
 
خلاصه کتاب:
این کتاب داستان دانشجویی به نام راسکولْنیکُف را روایت می‌کند که به خاطر اصول، مرتکب قتل می‌شود. بنابر انگیزه‌های پیچیده‌ای که حتی خود او از تحلیلشان عاجز است، زن رباخواری را همراه با خواهرش که غیرمنتظره به هنگام وقوع قتل در صحنه حاضر می‌شوند، می‌کشد و پس از قتل، خود را ناتوان از خرج کردن پول و جواهراتی که برداشته می‌بیند و آنها را پنهان می‌کند. بعد از چند روز بیماری و بستری شدن در خانه راسکولنیکف، این تصور را که هرکس را که می‌بیند به او مظنون است و با این افکار کارش به جنون می‌رسد.
مضمون و درون‌مایه کتاب، تحلیل انگیزه‌های قتل و تأثیر قتل بر قاتل است که داستایوسکی مسئله رابطه میان خویشتن و جهان پیرامون و فرد و جامعه را در آن گنجانده است.
 
در ادامه فایل صوتی این اجرا توسط خانم مهسا نادری را آنلاین بشنوید: