معرفی کتاب در جلسات هفتگي

/Content/files/f97c372975574e729aa451ffc83d36c9/bd8b616661d14ffcbd41e04399708d42.jpeg
با توجه به تصميم قبلي كميته روابط عمومي و كارگروه كتابخانه باشگاه مبني بر معرفی کتاب در جلسات هفتگي، در جلسه عمومي سه شنبه معرفی اولین کتاب آغاز خواهد شد. با توجه به تمهيدات در نظر گرفته شده، هر هفته یک نفر از عزیزان به معرفی کتاب چه در حوزه کوهنوردی و چه در حوزه های دیگر خواهد پرداخت.
پیشاپیش از همه دوستان دعوت میکنيم تا در جلسه باشگاه حضور پیدا کنند. به امید رشد و بالندگی روز افزون باشگاه و ترويج فرهنگ كتابخواني. 
 
جواد مشایخ، مسئول امور کتابخانه باشگاه