نصب طناب راهنما از جانپناه امیری تا قله توچال

/Content/files/70dec00e16414a7c97882e46a063a4b4/e3321050d596479195770c7261903c16.jpeg

پس از پاکسازی مسیر جانپناه امیری تا قله و بهسازی این جانپناه و نصب پانل های خورشیدی اینبار بمنظور بالا بردن ایمنی مسیر صعود این جانپناه تا قله نصب طناب بین تیرک ها توسط تعدادی از کوهنوردان و با مدیریت کارگروه جستجو و نجات گروه خانه کوهنوردان تهران به انجام رسید.

این طناب کشی به طول تقریبی 1000 متر تیرک های مسیر میانی منتهی به قله توچال را به هم متصل نموده تا در شرایط هوایی متغیر و طوفانی راهنمای کوهنوردان بوده تا از گم کردن مسیر صعودکنندگان عبوری جلوگیری گردد.

منبع : هیات کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان تهران