تسلیت به همنورد عزیزمان آقای پوستین چی

/Content/files/692c07cfaa42419295170abf790e616a/bbda9ed3d18b4fd89deaf4f983e636b4.jpeg

متاسفانه باخبر شدیم که از نزدیکان همنورد عزیزمان آقای پوستین‌چی به رحمت خدا رفته‌اند. انشاله که خداوند روح ایشان را قرین رحمت خویش قرار داده و ما را در غم فقدان خود سهیم بدانند.

روابط عمومی باشگاه کوهنوردی تهران