تدوین تقویم ورزشی شش ماهه دوم باشگاه تهران

بدینوسیله به اطلاع تمامی همنوردان در باشگاه تهران میرساند، با توجه به نزدیک شدن به پایان فصل تابستان و نیاز به تدوین و برنامه ریزی تقویم ورزشی شش ماهه دوم سال 95 باشگاه کوهنوردی تهران، می‌توانید برنامه های مورد نظر خود را پیشنهاد داده تا پس از تایید کمیته فنی باشگاه، در تقویم قرار گیرد. از این رو میتوانید پیشنهادات خود را به صورت کتبی و در جلسه عمومی باشگاه و یا از طریق تلگرام به دست مسئول کمیته فنی، خانم سمیه قاسمی برسانید.
گفتنی است تقویم ورزشی پس از تدوین، در جلسه عمومی باشگاه توزیع شده و بلافاصله بر روی سایت قرار خواهد گرفت.