فروش 25 سهم از امتیاز باشگاه

/Content/files/eb6ab49f1ae542beb0cd4118d3f4c8fb/54b0febbc0b440c99bd1d81c86d3d48b.jpeg

به اطلاع همنوردان عزیر میرساند تعداد 25 سهم از امتیاز باشگاه به فروش میرسد. متقاضیان می توانند با مسئول مالی باشگاه تماس حاصل نمایند با سپاس روابط عمومی باشگاه