تقویم ورزشی شش ماهه نخست سال 95

/Content/files/eb6ab49f1ae542beb0cd4118d3f4c8fb/494b90742740475fb3a9b93d4736446d.jpeg

تقویم ورزشی شش ماهه نخست سال ۹۵ باشگاه جهت اطلاع سرپرستان و همنوردان گرامی در بخش برنامه های شش ماهه ی سایت قرار گرفته است . امید است با همیاری ، همفکری و حضور فعال در برنامه ها در پیشبرد اهداف باشگاه موفق باشیم