دست پیشکسوتان را می بوسیم و دست جوانان را میگیریم و دست زحمت کشان را می فشاریم و با هم به سال نو قدم می گذاریم

/Content/files/eb6ab49f1ae542beb0cd4118d3f4c8fb/816b8b55e91b43d6bf2c003aca5ac351.jpeg

سال جاری را با دلی خوش و تنی سلامت به پایان می بریم در حالی که بر پیکر طبیعت و کوهستان ایران زمین قدم گذاشتیم، گلی بوئیدیم، تبری نشاندیم، رکابی زدیم، گیره ای گرفتیم، زمین خوردیم، خطری را احساس کردیم و... . آرزو داریم که در سال جدید جز شادی و دل خوشی و سلامتی نبینیم و تا می توانیم همدلی و گذشت را سر لوحه خود کنیم و بدانیم که ماحصل کوهنوردی همین است. بدانیم که هدف ما در این باشگاه یا بهتر بگویم خانواده، کوهنوردی است اما با اخلاق و پر قدرت و با تفکر. دست پیشکسوتان را می بوسیم و دست جوانان را میگیریم و دست زحمت کشان را می فشاریم و با هم به سال نو قدم می گذاریم پیشاپیش نوروز بر شما و خانواده محترم خجسته باد. روابط عمومی باشگاه کوهنوری تهران