اولین صعودزمستانی مسیرباشگاه تهران واقع در سیاه سنگهای علم کوه

/Content/files/c8897e1d5c9e4084a7ff7c583f04595d/9d84e28381c042d9975f944722bd88b3.jpeg

پیرو گشایش مسیرجدید باشگاه تهران واقع در سیاه سنگهای علم کوه در مهرماه سال جاری و انجام تمریناتی هدفمند درراستای اجرای برنامه های نو، تیمی پنج نفره از اعضای باشگاه کوه نوردی تهران متشکل از آقایان رضانجاری،مهران امیری، حسین صالحی ، شهروزمختاری و نوید هنرکار فردا جمعه نهم بهمن ماه تهران را به مقصد کلاردشت ترک می کنند.شایان ذکراست که این مسیرشامل دوازده طول ترکیبی می باشد. .باشگاه کوه نوردی تهران برای این عزیزان آرزوی سلامتی همراه با موفقیت را دارد