حضورآقای دکترمساعدیان درجلسه عمومی باشگاه

/Content/files/c8897e1d5c9e4084a7ff7c583f04595d/9d737a9ad5134d179ed9e62bd8fb8b9b.jpeg

ضمن عرض پوزش به خاطر برگزار نشدن این جلسه در تاریخ 22 دیماه به اطلاع می رساند جلسه عمومی این هفته ی باشگاه تهران روز سه شنبه ششم بهمن ماه با حضور جناب آقای دکتر مساعدیان از تلاشگران عرصه ی پزشکی کوهستان برگزارخواهد شد. دراین جلسه بحث سرمازدگی در کوهستان نیز توسط ایشان ارائه خواهد شد. حضور حداکثری هنموردان گرامی مورد تاکید است.