نمایش فیلم گشایش مسیر باشگاه تهران بر روی دیواره شروین

/Content/files/c8897e1d5c9e4084a7ff7c583f04595d/c3caab19fada40a2b394f417c8a3a577.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند در جلسه عمومی این هفته فیلمی از گشایش مسیر باشگاه تهران بر روی دیواره شروین به نمایش گذاشته خواهد شد. این مسیر به عنوان مسیر آموزشی گشایش شده و سالهاست که مورد توجه کوهنوردان و سنگنوردان قرار گرفته است.