اطلاعات تکمیلی همنوردان باشگاه

به اطلاع همنوردان گرامی باشگاه می رساند خانم آرزو قاسمی از اعضای باشگاه جهت تکمیل اطلاعات پرونده ی اعضا با شما تماس خواهند گرفت ،بنابراین همکاری کامل با ایشان مورد انتظار است.