ارایه گزارش اکتشاف غار جوجار

/Content/files/c9dbc9df254e4ac1ae25bac76e585426/1a5ea7ac538d4dbbad806a5a84558d33.jpeg

به اطلاع همنوردان گرامی میرساند گزارش برنامه اکتشاف غار جوجار امروز در جلسه عمومی باشگاه ارایه می گردد. این غار با پیمایش تا عمق 804 متر عمیقترین غار کشور محسوب می گردد که البته هنوز تا انتها مورد کاوش قرار نگرفته است. همنوردان ما خانم نازنین یغمایی و حجت مولایی عضو تیم اکتشاف بوده اند و گزارش نیز توسط ایشان ارایه خواهد شد.