قابل توجه سرپرستان محترم برنامه ها

/Content/files/c9dbc9df254e4ac1ae25bac76e585426/f4e75436c27445b38439600a7465b6af.jpeg

با عنایت به مسئولیت و نقش مهم سرپرست ها در اجرای موفق و ایمن برنامه ها لازم است سرپرستان محترم نسبت به رعایت موارد زیر اقدام نمایند . اولویت با سلامتی است و مسئولیت با سرپرست · القای حس اهمیت میان اعضای تیم · سرپرست بودن کمرنگ اما مسئولیت ها پررنگ باشد. · جذب مشارکت اعضای تیم و ایجاد حس همکاری در میان همه · تعلق به جمع و دوری از ائتلاف با دوستان( در حرکت، استراحت، شب مانی و ....) · صعود نکردن تاسف ندارد. · جدی بودن با بد اخلاقی فرق دارد. · راهنما با سرپرست تفاوت دارد اما مسئولیت با سرپرست است. · عدم توصیه به خرید یکجا و گرانقیمت وسایل کوهنوردی به ویژه به اعضای کم تجربه. · سرپرست معیاری برای ظاهر، لوازم، اخلاق و ... · رعایت الزامات فرهنگی جامعه و منطقه میزبان · توجه به منافع اقتصادی مناطق میزبان · دقت در تکمیل فرمهای ارزیابی اعضا و سرپرستان · ارایه گزارش به کمبته اجرایی و در جلسه · ارایه پیش گزارش مختصر و مفید · اهمیت مسئول فنی و سایر مسئولیت های تیم جدی گرفته شود. · فرایند انتخاب مسئول فنی و وظایفش( قبل از برنامه به کمیته فنی اعلام شده و در صورت نهایی شدن قبل از اجرای برنامه به مسئول فنی منتخب اطلاع داده شود). سایر مسئولیتها نیز قبل از برنامه تعین و به نفرات اعلام شود · جلوگیری از خودسانسوری در ارایه گزارش ها( اشتباهات و اتفاقات برنامه سانسور نشود) · مدیریت زمان و هزینه( اصل بر کم توانی مالی اعضا است) · حل تعارضات بین اعضا و بین تیمها با سرپرست است. · مشورت گیری در صورت لزوم ولی اجتناب از تشویش در میان اعضا · هر کسی با هر مقام اجتماعی در برنامه فقط یک عضو است · استراحت در صعود ها، تغذیه و دقت و با حوصلگی در فرود · تصمیم درست هم غلط است اگر دیر گرفته شود · احترام متقابل بویژه به بزرگان · احترام به دیگران با وادادن قدرت تصمیم گیری فرق دارد. · توجه بیشتر به اعضای جدید و کم تجربه. · مرجع پاسخگویی با سوالات باید واحد باشد و از طرف سرپست انتخاب و به اعضا اعلام شود. · برنامه های شاخص خارج از تقویم اجرا می گردد و همه می توانند پیشنهاد برنامه بدهند · شیوه اجرای برنامه های شاخص خارج از تقویم( نام برنامه و نفرات شرکت کننده ۱۵ روز قبل به کمیته فنی اعلام شود و در صورت تایید درقالب برنامه باشگاه انجام می گردد) · مطالعه آیین نامه و اساس نامه · انبار فنی و امانت وسایل و حق استهلاک مطالعه شود · کمک به گروه در برنامه ها(از مسئول مالی باشگاه استعلام شود) · میهمان و شرایط آن (از مسئول مالی باشگاه استعلام شود) · تایید اعضای تیم قبل از برنامه توسط افراد ذی ربط( کمیته فنی، اجرایی و مالی) · وظایف کمک سرپرست و مشارکت ایشان در برنامه ها( کمک سرپرستان می بایست در تمامی روند اجرای برنامه و باهماهنگی سرپرست مشارکت داشته باشند) · ثبت نام برنامه ها در جلسه عمومی انجام شده و اولویت با کسانی است که حضوری ثبت نام نمایند. · سرپرست بعد از برنامه از رسیدن اعضا به مقصد اطمینان حاصل نمایند.(به ویژه خانمها) · مانع بدگویی اعضا نسبت به دیگران · دوستانی که بیش از سه ماه بدهکار باشند نمی توانند در برنامه شرکت کنند · مبالغ دریافتی از برنامه(حق استهلا و کمک به گروه و ...) در اولین جلسه به مسئول مالی تحویل شود · قبض حق استهلاک گرفته شده از کمیته مالی تحویل انبار گردد · استعلام نفرات قبل از برنامه از کمیته مالی-اجرایی و فنی · بیمه ورزشی در برنامه ها همراه باشد · سرپرستان از حق استهلاک و کمک به باشگاه معافند · مهمان 50 درصد هزینه اش بیشتر است · سلامت وسایل تحویل گرفته شده گروهی بر عهده سرپرست است · به مربیانی که در برنامه های آموزشی استفاده گردد حق الزحمه پرداخت می گردد