دوره نقشه خواني و جي پي اس

/Content/files/23cc699302ff48f09f5ca099c0dc19bb/aa342a8f9e0f490b9907063df2e0fab2.jpeg

دوره آموزشي نقشه خواني و كار باقطب نما و همچنين دوره جي پي اس با مدرك فدراسيون كوه نوردي در آذرماه برگزار خواهد شد.جهت اطلاع و ثبت نام با بخش آموزش باشگاه تماس حاصل نماييد 09395059353 آقاي محمدي