برنامه ي صعود به مهرچال

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/6a0999ab7cb348ecb6aa0b227f7041d6.jpeg

برنامه ي صعود به قله ي مهرچال يك روزه در تاريخ سيزدهم شهريور ماه ، جمعه ي همين هفته به سرپرستي آقاي نصيري برگزار خواهد شد. همنورداني كه مايل به شركت دراين برنامه هستند با سرپرست برنامه 09128048862 تماس حاصل نمايند .حضور همنوردان ورودي 94 نيز دراين برنامه الزامي است.