صعود مستقلي ديگر بر روي ديواره علم كوه

/Content/files/187c721acc534e18bddc55f8b588bf6c/92fecb868a1c4c4a9cc08e716aedb422.jpeg

درهفته ي گذشته آقاي عامر ازوجي از همنوردان پرتلاش باشگاه موفق شدند ديواره ي علم كوه از مسير همداني ها و قيف فرانسوي ها را با موفقيت صعود نمايند. اين برنامه روز پنجشنبه پانزدهم مرداد به همراه آقايان شهرام عباس نژاد از باشگاه دماوند و محسن سعيد زاده از انجمن كوه نوردان زنجان اجرا گرديد. همچنين روز شنبه هفدهم مرداد ماه نيزموفق به صعود گرده ي آلمانها به همراهي آقايان ذاكر نقوي ، نقي معصومي و مصطفي صداقت از كوه نوردان كلاردشت گرديدند. ضمن تبريك به اين عزيزان ، آرزوي موفقيت و سلامتي براي ايشان داريم.