مجمع عمومي باشگاه

/Content/files/4d278665575b4e0d9afec123c81e53c2/00328ca4a4e045c1a5d4bffa2cc1fdf6.jpeg

مجمع عمومی سالانه ی باشگاه کوه نوردی تهران در روز سه شنبه اين هفته سیزدهم مرداد ماه از ساعت ۱۷٫۳۰ در محل دفتر باشگاه برگزار خواهد شد.دراین جلسه گزارشی نیز از فعالیت های باشگاه و هیئت مدیره در سال گذشته وهمچنين پرسشنامه اي جهت نظر سنجي در راستاي ارتقاي فعاليت هاي باشگاه ارائه وجمع آوري خواهد شد.حضور حداکثری اعضا مورد انتظار است.