اردوي سنگ نوردي اعضاي جديد

/Content/files/a3a4d398b73c41fdab99655e2c2a463d/b0df7c1a4d7b430d8da78300f379a069.jpeg

برنامه ي سنگ نوردي ويژه اعضاي جديد سال 94 در منطقه ي بند يخچال روز جمعه اين هفته دوم مرداد ماه با رويكرد آموزشي برگزار مي گردد . همنورداني كه مايل به شركت دراين برنامه هستند با آقاي نصيري تماس حاصل نمايند 09128048862