برنامه ي سنگ نوردي در پل خواب

/Content/files/5f2c2b2988eb4cef874431e45b5e5944/c327b2f5750e4ca98a439c072e5b028b.jpeg

برنامه ي سنگ نوردي در منطقه ي پل خواب همچون اردوهاي گذشته ، جمعه ي اين هفته برگزار خواهد شد، جهت ثبت نام و هماهنگي با آقاي نصيري 09128048862 تماس حاصل نماييد.مدرسين دوره آقايان حسن گرامي و حميد شفقي