ثبت نام برنامه ي گرده ي آلمانها

/Content/files/5f2c2b2988eb4cef874431e45b5e5944/45542520c99c477b8295d28acb19c8d9.jpeg

طبق تقويم ورزشي باشگاه ، برنامه ي گرده ي آلمان ها در مرداد ماه برگزار خواهد شد.دوستاني كه مايل به شركت دراين برنامه هستند تا دهم تير ماه فرصت دارند با سرپرست برنامه آقاي رضا برمكي 09125081934 تماس حاصل نمايند. همنورداني كه دراردوهاي سنگ نوردي شركت داشته اند و ياتمرينات سنگ نوردي پيوسته دارند مي توانند دراين برنامه شركت نمايند