كوه شناسي ايران باحضور استاد حسين نظر

/Content/files/5f2c2b2988eb4cef874431e45b5e5944/68c5394dbad5453192b6eab03d02cb01.jpeg

جلسه عمومي باشگاه كوه نوردي تهران با حضور جناب آقاي حسين نظر از مربيان باتجربه و پيشكسوت كشور وبيش از 80 نفر از اعضاي باشگاه كوه نوردي تهران روز گذشته برگزار گرديد. دراين جلسه ضمن ارائه گزارش برنامه ي خط الراس دوخواهرون توسط آقاي محمدي و گزارش صعود ديواره شروين توسط خانم عزيزي و ثبت نام برنامه هاي قله ي سرخاب ودره گزك، مبحث كوه شناسي كوه هاي ايران توسط آقاي نظر ارائه گرديد. باسپاس و قدرداني از استاد نظر و همنورداني كه دراين برنامه حضور يافتند.